درگذشت ناباورانه و ناگهانی دوست و استاد عزیزمان

"جناب آقای مهندس عنبران"

را به تمامی دوستان و شاگران استاد تسلیت عرض می نمایم

روانش شاد